Ambachten zijn terug van weggeweest (dankzij internet).

Advertenties

Doen is de beste manier van denken, dus organiseren is altijd beter dan organisatie.

Voorbij uitblinken in middelmatigheid

Tijden veranderen (vanzelf), bij organisaties is dat lastig. Of toch niet?
Zoek het woord organisatie op in een online encyclopedie en je treft twee definities:

(….) 1. ‘De wijze waarop een organisatie functioneert. Bij voorkeur is dit het resultaat van organiseren, maar soms is een organisatie historisch gegroeid zonder bewuste organisatie activiteit.’

Wat mij opvalt in deze definitie is dat er een verschil wordt gemaakt tussen organiseren (de activiteit) en organisatie (het resultaat). Organisatie is dus gestold organiseren. In snel veranderende tijden hebben we volgens mij de lenigheid van organiseren nodig en staat de starheid van ‘organisatie’ ons regelmatig in de weg.

(….) 2. ‘Een levend en door deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen natuurlijke of rechtspersonen, die daarbij al dan niet gebruik maken van middelen. Een organisatie in deze zin is een zelfstandig geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren.’

Bij deze definitie valt me op dat…

View original post 123 woorden meer

Organisatie of organiseren?

In theorie zijn praktijk en theorie gelijk aan elkaar. In de praktijk echter niet. Daarom is doen de beste manier van denken.

perspectief

Via @Marcel Sorger en @Peter Devillé

Waar technologie en kunst elkaar kunnen ontmoeten

Zoeven stuitte ik op een kort videotje waarin de afleidingen van iets gedaan krijgen goed voor het voetlicht komen. We willen soms wel iets doen, maar we komen er niet toe omdat we constant worden afgeleid. De kunst is om vertragingen tussen droom en daad goed te identificeren en weg te nemen. Het leven is te kort voor triviale dingen.

… aan technologie?

verslaafd